Księga I

Wielka Księga Pamięci
jest o ludziach, którzy odeszli, których kochaliśmy i o których chcemy, by pamięć przetrwała.

Księga I